Поставете цели, които са реалистични, измерими и ще повлияят позитивно на бизнеса ви!

Всяко събитие трябва да носи печалба. То трябва да води до увеличение на продажбите, намаляване на разходите, или и двете!

Какъв е проблемът, който събитието трябва да разреши? Каква е възможността, която събитието ще даде на участниците?

Решете какво искате участниците да правят различно след мероприятието!

Единствената възможност събитието да генерира ползи е чрез последващите действия на участниците в него. Намерението на учасниците да направят нещо след събитието не е достатъчно, необходимо е действие, което да носи ползи на организаторите.

Бъдете наясно с това, което участниците трябва да научат по време на събитието!

Какво трябва гостите да научат, за да променят своето поведение след мероприятието и как да им бъде предоставена тази информация? Имат нужда от информация и нови умения или пък от ефективна комуникация с вашите представители или пък трябва да промените тяхното отношение към вашият бранд?

Създайте подходяща обстановка

Създайте подходяща обстановка, за да могат вашите учаснците да се съсредоточат само върху това, което искате да научат. Цветовете, светлината, музиката, храната – всичко това оказва влияние върху възприятията на учасниците и вие трябва да го използвате според вашите цели.

Измерете удовлетоворението на участиниците и действията, които възнамеряват да предприемат!

Започнете с логистиката – отговори ли събитието на вашите очаквания? Могат ли учасниците да използват наученото? Какви са действията, които възнамеряват да предприемат?

Измерете наученото и неговото приложение!

Какво научиха участниците  по време на събитието? Как се промени тяхното поведение след събитието?

Измерете резултатите и определете ROI!